Технологично Оборудване от „МОНИ МГ“ ООД

Барабанни галванични линии

„МОНИ МГ“ ООД предлага автоматична галванична линия за нанасяне на цинкови покрития с различни типове пасивация (синя, жълта, черна). Производителност: 4000 кг/смяна.
(Цитираната производителност е ориентировъчна и зависи от спецификата на детайлите и покритието)

Автоматична галванична линия за полагане на никелови покрития с подслой мед върху детайли, изработени от стомана, месинг или ЦАМ. Производителност: 2000 кг/смяна.
(Цитираната производителност е ориентировъчна и зависи от спецификата на детайлите и покритието)

Стативни галванични линии

Автоматична галванична линия за нанасяне на многослойни декоративни покрития от мед, никел, хром, както и техните комбинации от типа блестящ никел-хром, с или без меден подслой. Максимални габарити на детайлите за помедняване, никилиране, хромиране: 2400х1000х350мм.

Автоматична галванична линия за поцинковане с различна пасивация (синя, жълта, черна) на стоманени детайли.
Максимални габарити на детайлите за поцинковане: 3400х1200х400мм.

Автоматична галванична линия за нанасяне на декоративни никел-хромови покрития върху тръбна мебел.
Линията дава възможност за полагането на покрития от комбиниран тип: сатен (никел мат, хром мат).

Автоматична галванична линия за нанасяне на сребърни покрития с приложение в електронната и електропромишлеността.

Автоматична галванична линия за поцинковане и фосфатиране, подходяша за нанасяне на широка гама от цинкови покрития, включително поцинковане на детайли, изработени от леярски сплави тип ЦАМ, както и нанасяне на цинково-фосфатни покрития върху стоманени детайли.

Шприцване на пластмаси

Автоматизирани шприц автомати марка ENGEL и ARBURG, с усилие на затваряне в диапазона от 50 т до 200т.

Инструментално производство

1. Нишкови и обемни електро-ерозийни машини марка AGIE
2. Обработващи центри с ЦПУ
3. Координат-шлайф машини марка HAUSER
4. Координат-разстъргващи машини
5. Плоски и центрови шлайфове
6. Профилен шлайф
7. Универсални фрези и стругове
8. 3-координатна измервателна машина и микроскоп марка TESA

Щанцоване и механична обработка

1. Абкант машина DURMA
2. Автоматизирани резбонарезни устройства
3. Гилотина
4. Хидравлична преса MULLER; сила на затваряне 63-160т
5. Ексцентрик преса BRUDERER; сила на затваряне 40-160т
6. Високоскоростна преса BRUDERER; сила на затваряне 40-160т
7. Точково-заваръчен апарат
8. Телоогъваща CNC 3D машина тип Wafios BM30-2010 за огъване на тел от Ø2 мм до Ø6 мм.

Леене

Автоматична машина за леене под високо налягане на цинкови сплави. Усилие на затваряне 125 тона.
Габарити на произвежданите в леярната отливки: до 1,5 kg.

Автоматична машина за леене под високо налягане на цинкови сплави. Усилие на затваряне 180 тона.
Габарити на произвежданите в леярната отливки: до 1,5 kg.

Автоматична машина за леене под високо налягане на алуминиеви сплави. Усилие на затваряне 280 тона.
Габарити на произвежданите в леярната отливки: до 1,5 kg.

Прахово боядисване

1. Агрегат за прахово боядисване
2. Фурна; капацитет: 4 x 1,8 x 1м
3. Пистолети GEMA
4. Оборудване за бластиране