„МОНИ МГ“ ООД предлага леене под високо налягане с високо качество

Леенето е предпочитан метод за производство на метални изделия поради високата производителност в следствие на бързата кристализация на отлятите детайли, отлична издържливост на продуктите и ниска себестойност на процеса.

Леяреният цех на „МОНИ МГ“ ООД специализира в две направления:

– Леене на изделия от ЦАМ и цинкови сплави чрез метода на леене под високо налягане в гореща камера.

– Леене на изделия от алуминий и алуминиеви сплави чрез метода на леене под високо налягане в студена камера.

Оборудване:

Цехът е оборудван с високотехнологичен машинен парк, специализиран за леене под налягане, който включва:
-автоматична машина за леене под високо налагане на цинкови сплави. Усилие на затваряне 125 тона. Габарити на произвежданите в леярната отливки: до 1,5 kg.

-автоматична машина за леене под високо налагане на цинкови сплави. Усилие на затваряне 180 тона. Габарити на произвежданите в леярната отливки: до 1,5 kg.

-автоматична машина за леене под високо налягане на алуминиеви сплави. Усилие на затваряне 280 тона. Габарити на произвежданите в леярната отливки: до 1,5 kg.

Производство:

Машините, част от производствения процес на леене, в Леярен цех са подходящи за масово производство с роботизирани съоръжения за наливане на разтопен метал, изваждане на отливката от пресформата и обмазване на пресформата. В комбинация с пълната автоматизация на процеса на леене, това гарантира висока производителност, безопасна работна среда и еднаквост на крайния продукт.

С цел да подобри конкурентноспособността на своите леярски изделия, леярната разполага с машини марка FONDAREX за извличане на газове и въздух от отливките. В резултат на имплементираните нови технологии се понижава шанса за появата на шупливост и се увеличава плътността и качеството на детайлите, получени чрез леене на метали.

Завършеният вид на отливките е гарантиран чрез работата на висококвалифицирания екип от професионалисти, които работят с универсални машини за механична обработка на произведените в леярната изделия.