Традиция и иновация, съчетани в качествена галванизация

Галваничният цех на „МОНИ МГ“ ООД предлага нанасяне на защитни и декоративни галванични покрития върху метални повърхности чрез електрохимично нанасяне.

Цехът разполага със седем модерни автоматични галванични линии. Лиините от типа барабанни са подходящи за галванизиране на дребни детайли, а стативните линии дават възможност за нанасяне на галванични покрития върху едрогабаритни и нестандартни по форма детайли.

Барабанни линии

-Автоматична галванична линия за нанасяне на цинкови покрития с различни типове пасивация (синя, жълта, черна). Производителност: 4000 кг/смяна.

(Цитираната производителност е ориентировъчна и зависи от спецификата на детайлите и покритието)

– Автоматична галванична линия за полагане на нилелови покрития с подслой мед върху детайли, изработени от стомана, месинг или ЦАМ. Производителност: 2000 кг/смяна. (Цитираната производителност е ориентировъчна и зависи от спецификата на детайлите и покритието)

Стативни линии

-Автоматична галванична линия за нанасяне на многослойни декоративни покрития от мед, никел, хром, както и техните комбинации от типа блестящ никел-хром, с или без меден подслой. Максимални габарити на детайлите за помедняване, никилиране, хромиране: 2400х1000х350мм

-Автоматична галванична линия за поцинковане с различна пасивация (синя, жълта, черна) на стоманени детайли. Максимални габарити на детайлите за поцинковане: 3400х1200х400мм

-Автоматична галванична линия за нанасяне на декоративни никел-хромови покрития върху тръбна мебел. Линията дава възможност за полагането на покрития от комбиниран тип: сатен (никел мат, хром мат).

-Автоматична галванична линия за нанасяне на сребърни покрития с приложение в електронната и електропромишлеността.

-Автоматична галванична линия за поцинковане и фосфатиране, подходяща за нанасяне на широка гама от цинкови покрития, включително поцинковане на детайли, изработени от леярски сплави тип ЦАМ, както и нанасяне на цинково-фосфатни покрития върху стоманени детайли.

Иновационните технологични процеси

Иновационните технологични процеси, имплементирани от МОНИ МГ ООД, осигуряват високо и стабилно качество на продуктите, снижени оперативни разходи и увеличаване на производствения капацитет. Качеството на услугите, извършвани от Галваничен цех, се осигурява чрез ексклузивната употреба на висококачествени материали на водещи европейски производители.

Гаранция за качеството и професионализма на производствения процес дава съвременно оборудваната лаборатория за анализ на всички видове електролити. Забележителният за българския пазар рентген марка Fisher, модел Scope контролира дебелината на покритието, а камерата за солена мъгла тества корозийната устойчивост на нанесените галванични покрития. За да заслужим доверието на клиентите си, издаваме сертификати в съответствие с техните изисквания за всички видове галванични покрития.

Конкурентноспособността на галванизацията, предлагана в Галваничен цех към МОНИ МГ ООД, е плод на взаимодействие между високотехнологично оборудване и строги изисквания към спазването на утвърдени международни стандарти за качество и безопасност. Производството е съобразено с изискванията за ограничено използване на опасни вещества съгласно директива 2002/95/ЕС (ROHS) и всички предлагани пасивации са базирани на основата на тривалентен хром. В комбинация с построената модерна пречиствателна станция, ние гарантираме безопасна и здравословна работна среда за собствените си работници и поддоставчици.